Cardiff and Vale College

Cardiff and Vale College is one of the largest colleges in the UK, delivering high quality education and training within the Capital Region of Wales.We have more than 30,000 learners each year across full-time and part-time college courses, university qualifications and apprenticeship programmes, along with dedicated training provision for employers.

We develop skilled and employable people – with some of the best student success rates in the sector and a focus on experiences that ensure our learners stand out and progress.

Coleg Caerdydd a’r Fro yw un o’r colegau mwyaf yn y DU, yn darparu addysg a hyfforddiant o ansawdd dda yn Rhanbarth Prifddinas Cymru.

Mae gennym fwy na 30,000 o ddysgwyr bob blwyddyn ar draws cyrsiau coleg, cymwysterau prifysgol a rhaglenni prentisiaeth llawn amser a rhan amser, ynghyd â’r ddarpariaeth o hyfforddiant pwrpasol i gyflogwyr.

Rydym yn datblygu pobl fedrus a chyflogadwy – gyda rhai o’r cyfraddau llwyddo gorau i fyfyrwyr yn y sector a ffocws ar brofiadau sy’n sicrhau bod ein dysgwyr yn amlygu eu hunain ac yn gwneud cynnydd.