Work with us: Head of Development

18 February 2021

Closing date: 5pm on Thursday 4th March
The position is for a fixed term 6-month period with a potential extension. Immediate start.

Applications via our application form only (no CVs) and to be sent to [email protected]
Vacancy contact: [email protected]

Role overview

Reporting to the Director of Policy and Development and working alongside the Senior Management Team, the Head of Development will lead the day-to-day fundraising work of Creative & Cultural Skills. The post-holder will be expected to feed into the development of the organisation’s fundraising strategy and use this to write and implement an annual fundraising plan.

The Head of Development will draw on company data and evaluation and monitoring information to make informed funding applications via relevant private and public funding routes. They will also lead the generation of sponsorship income for agreed programmes, generate and maintain intelligence on funders with aligned interests/ambitions, and establish a database of fundraising contacts.

Key responsibilities

  • Lead the development and implementation of the annual fundraising plan, aiding successful delivery of the company’s wider fundraising strategy
  • Establish relationships with relevant private and public funders and sponsors to sustain programme delivery including our sector support offer, events programme and research work
  • Support internal planning, relations and communications with all staff
  • Work with marketing and communications colleagues to support the organisation’s external campaigns

---

Trosolwg Ariannol

Yn atebol i'r Cyfarwyddwr Polisi a Datblygiad ac yn gweithio ochr yn ochr â'r Uwch Dîm Rheoli, bydd y Pennaeth Datblygiad yn arwain gwaith codi arian o ddydd i ddydd Sgiliau Creadigol a Diwylliannol. Bydd disgwyl i'r deiliad swydd fwydo i ddatblygiad strategaeth codi arian y sefydliad a defnyddio hyn i ysgrifennu a gweithredu cynllun codi arian blynyddol.

Bydd y Pennaeth Datblygu yn tynnu ar ddata a gwybodaeth gwerthuso a monitro'r cwmni i wneud ceisiadau deallus am gyllid drwy lwybrau cyllid preifat a chyhoeddus perthnasol. Yn ogystal, bydd yn arwain gwaith cynhyrchu incwm nawdd i raglenni cytunedig, cynhyrchu a chynnal deallusrwydd ar gyllidwyr gyda diddordebau/uchelgeisiau cyffelyb, a sefydlu cronfa ddata o gysylltiadau codi arian.

Cyfrifoldebau Unigol

  • Arwain datblygiad a gweithrediad y cynllun codi arian blynyddol, gan gynorthwyo darpariaeth lwyddiannus strategaeth codi arian ehangach y cwmni
  • Sefydlu perthnasau gyda chyllidwyr a noddwyr preifat a chyhoeddus perthnasol i gynnal darpariaeth y rhaglen, gan gynnwys ein cynnig cymorth sector, rhaglen ddigwyddiadau a gwaith ymchwil
  • Cefnogi cynlluniau, perthnasoedd a chyfathrebu mewnol gyda'r holl staff
  • Gweithio gyda chydweithwyr marchnata a chyfathrebu i gefnogi ymgyrchoedd allanol y sefydliad