What does recruitment look like in the cultural sector?

30 September 2020

With the introduction of youth employment support mechanisms throughout the UK, Creative & Cultural Skills wants to better understand the sector’s recruitment culture to help it recover after the challenging times of Covid-19 and build back, better.

We are inviting employers in the cultural sector to help us understand their entry routes and the development of the talent through apprenticeships, internships and work experience.

Please take 10 minutes to complete our survey. The information you provide will be used by Creative & Cultural Skills and relevant partners to inform programmes of support for the sector, and relevant collated findings will be published.

Many thanks,

https://www.surveymonkey.co.uk/r/M2RDNW8

---
Sut beth yw recriwtio yn y sector diwylliannol?

Gyda chyflwyniad mecanweithiau cefnogi cyflogaeth ieuenctid ar draws y DU, mae Sgiliau Creadigol a Diwylliannol eisiau dealltwriaeth well o ddiwylliant recriwtio’r sector i’w helpu i adfer ar ôl cyfnodau heriol Covid-19 a dod yn ôl yn gryfach.

Rydym yn gwahodd cyflogwyr yn y sector diwylliannol i’n helpu ni i ddeall eu llwybrau mynediad a datblygu dawn drwy brentisiaethau, interniaethau a phrofiad gwaith.

Cymerwch 10 munud i gwblhau ein harolwg. Bydd y wybodaeth a ddarparwch yn cael ei defnyddio gan Sgiliau Creadigol a Diwylliannol a phartneriaid perthnasol i fod yn sail i raglenni cymorth i’r sector, a bydd canfyddiadau cymaredig perthnasol yn cael eu cyhoeddi.

Llawer o ddiolch,

https://www.surveymonkey.co.uk/r/M2ZT8K2

You may also be interested in