Shortlist announced for the Wales Creative & Cultural Skills Awards

09 January 2020

 

The shortlist has now been published for the first Wales Creative & Cultural Skills Awards, taking place in Cardiff on 29th January 2020.

Supported by Welsh Government, the Wales Creative & Cultural Skills Awards will celebrate the exceptional work being carried out to develop learning and skills in the creative and cultural sector, ensuring the next generation have the skills they need so that the sector continues to thrive.

67 applications were received for the first year of this new series of awards, and the judges narrowed down the eligible applications to create the final shortlist. Winners of each category will be announced on 29th January 2020 at the first Wales Creative & Cultural Skills Awards.

Sarah Hughes, Head of Partnerships, Wales and Nations Lead for Creative & Cultural Skills said, “I am delighted that so many applications were received for the first year of these Awards, and so many of them highlighted the excellent work in Wales ensuring that young people have the skills, confidence and knowledge to help them start working in the sector.”

Shortlist 2020

Wales Creative Student of the Year Award

 • Chelsea Maton, Cardiff and Vale College
 • Megan O’Brien, Cardiff and Vale College
 • Paige Leach, University of South Wales

Wales Creative Tutor of the Year Award

 • Cristina Raad, Cardiff and Vale College
 • Jamie Berry, Avant Cymru

Wales Creative Collaboration of the Year Award

 • Andrew Whitcombe, Cardiff and Vale College & Martin Hunt, Wales Millennium Centre
 • Gwenno Jones, Theatr Clwyd & Angela Rogers, Engage Cymru
 • Education Team, Media Academy Cardiff & Wayne Carter, Cardiff and Vale College

Wales Creative Learner of the Year Award

 • Calum MacDonald, Cultural Heritage Trainee
 • Iestyn James, Rubicon Dance
 • Serena Etchells, Theatr Clwyd

Wales Creative Mentor of the Year Award

 • Amanda Trubshaw, Aberystwyth Arts Centre
 • Linzi Rumph, Artis Community
 • Paul Davies, Rubicon Dance

---

Bydd Gwobrau Sgiliau Creadigol a Diwylliannol Cymru, sy'n cael eu cefnogi gan Lywodraeth Cymru, yn dathlu'r gwaith rhagorol sy'n cael ei wneud i ddatblygu dysgu a sgiliau yn y sector creadigol a diwylliannol, gan sicrhau bod gan y genhedlaeth nesaf y sgiliau sydd eu hangen arnynt fel bod y sector yn parhau i ffynnu.

Derbyniwyd 67 cais ar gyfer blwyddyn gyntaf y gyfres newydd yma o wobrau, ac mae'r beirniaid wedi llunio rhestr fer o'r ymgeiswyr cymwys. Bydd enillwyr pob categori yn cael eu cyhoeddi ar 29 Ionawr 2020 yn y Gwobrau Sgiliau Creadigol a Diwylliannol Cymru cyntaf.

Dywedodd Sarah Hughes, Pennaeth Partneriaeth Cymru ac Arweinydd y Cenhedloedd ar gyfer Sgiliau Creadigol a Diwylliannol, "Rwyf yn falch iawn bod gymaint o geisiadau wedi eu derbyn ar gyfer blwyddyn gyntaf y Gwobrau hyn, ac roedd nifer ohonynt yn pwysleisio'r gwaith arbennig yng Nghymru sy'n sicrhau bod gan bobl ifanc y sgiliau, hyder a'r wybodaeth sydd eu hangen arnynt i ddechrau gweithio yn y sector."

Rhestr Fer 2020

Gwobr Myfyriwr Creadigol y Flwyddyn Cymru

 • Chelsea Maton, Coleg Caerdydd a'r Fro
 • Megan O'Brien, Coleg Caerdydd a'r Fro
 • Paige Leach, Prifysgol De Cymru

Gwobr Tiwtor Creadigol y Flwyddyn Cymru

 • Cristina Raad, Coleg Caerdydd a'r Fro
 • Jamie Berry, Avant Cymru

Gwobr Cydweithio Creadigol y Flwyddyn Cymru

 • Andrew Whitcombe, Coleg Caerdydd a'r Fro a Martin Hunt, Canolfan Mileniwm Cymru
 • Gwenno Jones, Theatr Clwyd ac Angela Rogers, Engage Cymru
 • Tîm Addysg, Academi Cyfryngau Caerdydd ac Wayne Carter, Coleg Caerdydd a'r Fro

Gwobr Dysgwr Creadigol y Flwyddyn Cymru

 • Calum MacDonald, Hyfforddai Treftadaeth Ddiwylliannol
 • Iestyn James, Rubicon Dance
 • Serena Etchells, Theatr Clwyd

Gwobr Mentor Creadigol y Flwyddyn Cymru

 • Amanda Trubshaw, Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth
 • Linzi Rumph, Artis Cymuned
 • Paul Davies, Rubicon Dance

You may also be interested in