Introduction to Placements: A Guidance Session (online delivery)

10 November 2020

Date: Thursday 26th November
Time: 10:00-11:30

As part of the Creative Careers Programme Cymru, we are running an introductory session for employers to understand work placements.

The guidance session will cover an introduction to diversity and inclusion in the workplace and a best practice introduction to the different types of work placements and how these might be used to broaden entry into the workforce. The placements covered in this session include work experience, industry placements and internships.

The presentation will be given in English, but supporting slides will be bilingual.

Sign up here https://www.eventbrite.co.uk/e/128620891549


Cyflwyniad i Leoliadau Gwaith: Sesiwn Arwain (darpariaeth ar-lein)

Dyddiad: Dydd Iau 26 Tachwedd
Amser: 10:00-11:30

Fel rhan o Raglen Gyrfaoedd Creadigol Cymru, rydym yn cynnal sesiwn ragarweiniol i gyflogwyr allu deall lleoliadau gwaith.

Bydd y sesiwn arweiniad yn mynd i’r afael ag amrywiaeth a chynhwysiant yn y gweithle a chyflwyniad ynghylch arfer gorau o ran y gwahanol fathau o brofiad gwaith a sut y gellir defnyddio’r rhain i ehangu mynediad i’r byd gwaith. Bydd y lleoliadau a drafodir yn y sesiwn hon yn cynnwys profiad gwaith, lleoliadau diwydiant ac interniaethau.

Rhoddir y cyflwyniad yn Saesneg, ond bydd sleidiau ategol yn ddwyieithog.

Cofrestrwch yma https://www.eventbrite.co.uk/e/128620891549

You may also be interested in