Creative Careers Programme and Discover! Week shortlisted for CDI’s UK Career Development Award!

04 February 2021

We are pleased to announce that the work of the Creative Careers Programme and Discover! Week has been shortlisted for CDI’s UK Career Development Awards 2021 in the Innovative Employer Engagement Category.
It's been a pleasure to work with partners on delivering this work: Screenskills; Creative Industries Federation; Ffilm Cymru; the Arts Council of Wales and Trac Cymru.
Creative Careers Programme and Discover! Week has been shortlisted for CDI’s UK Career Development Awards 2021 in the Innovative Employer Engagement Category

Creative Careers Programme and Discover! Week has been shortlisted for CDI’s UK Career Development Awards 2021 in the Innovative Employer Engagement Category

...
Rydym yn falch o gyhoeddi bod gwaith y Rhaglen Gyrfaoedd Creadigol ac Wythnos Darganfod! wedi cyrraedd rhestr fer Gwobrau Datblygu Gyrfa CDI y DU 2021 yn y Categori Ymgysylltu â Chyflogwyr Arloesol.
Mae wedi bod yn bleser gweithio gyda phartneriaid ar gyflawni'r gwaith hwn: Screenskills; Ffederasiwn Diwydiannau Creadigol; Ffilm Cymru; Cyngor Celfyddydau Cymru a Trac Cymru.

You may also be interested in